Стилі мовлення

Стилі мовлення

Стилі мовлення

Стилі мовлення це система мовних засобів, які використовуються в якій-небудь сфері спілкування, а також різновид літературної мови, яка виконує якусь функцію у спілкуванні.

Науковий стиль — Особливий різновид літературних стилів, застосовуваний як в усній, так і в письмовій мові. Основною функцією наукового стилю мовлення є точний виклад наукової інформації. Ретельне попереднє обдумування висловлювання і строгий відбір мовних засобів відрізняє науковий стиль від інших.

Для наукової мови характерне вживання спеціальних термінів і нейтральна лексика. Для наукового стилю характерні і свої граматичні особливості. У наукових текстах часто використовуються дієприслівники, дієприкметники, віддієслівні іменники. Можуть застосовуватися іменники в однині для позначення форми множини. Науковий стиль характеризується логічністю, точністю, чіткістю викладу.

Рідко використовуються емоційність і образність. Прямий порядок слів у реченні є властивим для наукової мови.

Діловий стиль використовується для точної передачі ділової інформації. Даний стиль мовлення використовується в основному в письмовій мові. Використовується при написанні різного роду офіційних документів, ділових паперів: доповідних записок, заяв, протоколів і т.д.

Для ділового стилю властиві стислість викладу, точність, використання фразеологічних штампів, спеціальної термінології, абревіатур. У діловому мовленні відсутні слова обмеженого споживання і емоційна лексика. У ділових текстах використовується складні речення, строгий порядок слів у реченні, безособові конструкції.

Для ділового стилю характерне вживання віддієслівних іменників і дієслів наказового способу.

Сфера застосування публіцистичного стилю — Це видання періодичної преси, новинні стрічки, тексти виступів перед громадськістю в агітаційних цілях. Основне завдання текстів написаних в цьому стилі мови — вплив, агітація і пропаганда. Для даного стилю характерно не тільки повідомлення інформації, але ставлення автора, доповнює текст. У публіцистичному стилі, як і в науковому особливу важливість має сувора логічність викладу і оперування точними фактами, але в той же час текст може відрізнятися емоційним забарвленням, що більше властиво художньому стилю.

У публіцистичному стилі використовується різноманітна лексика: від сухої книжкової до емоційної розмовної, від термінологічної до оціночної. Часто в публіцистичних текстах можуть бути використані іншомовні терміни, фразеологізми різного роду зображально-виражальні засоби мови. Для цього стилю властиве використання як книжкових, так і розмовних конструкцій пропозиції.

Часто зустрічаються запитання й оклику пропозиції.

Область застосування розмовного стилю мовлення — спілкування в неофіційній обстановці. Застосовується в письмовій та усній формах. Розмовна мова не відрізняється строгим відбором мовних засобів, більше значення має мовна ситуація. Розмовна мова часто підкреслюється і доповнюється жестами та мімікою розмовляють людей.

Використовуються наголоси, паузи, зміна інтонацій. Відповідно, менш суворі вимоги пред’являються при використанні розмовної мови, особливий акцент ставиться на емоційність, виразність лексики. Часто можна зустріти в тлумачних словниках російської мови позначку відповідну лексиці розмовного стилю — «розм.».

При застосуванні цього стилю мовлення можуть зустрічатися нелітературні слова, неправильна мова (просторіччя). Часто використовуються фразеологічні одиниці, що додають тексту велику виразність і емоційність. Розмовний стиль мовлення відрізняється вживанням звернень, повторів слів, вступних і вставних конструкцій, неповних пропозицій.

Поширене використання розмовної мови в художній літературі для мовної характеристики персонажів або образного відображення подій.

Художній стиль або стиль художньої літератури використовується при написанні творів художньої літератури: повістей, оповідань, романів, есе. Основна функція інформувати читача і впливати на нього за допомогою емоцій. Відрізняється емоційністю, образністю, виразністю. Широко поширене використання художніх мовних засобів і словесних оборотів: метафор, порівнянь, епітетів. Часом для надання тексту урочистою, піднесеної забарвлення, особливого колориту застосовуються застарілі слова — архаїзми та історизм. Художній стиль мови виділяється високим ступенем інформативності в поєднанні з емоційністю і виразністю засобів мови.

Художньому стилю так само притаманне використання сполучень особливостей інших стилів мови. Найбільш часто застосовуються елементи розмовного стилю.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!