Неформальний лідер

Неформальний лідер

Неформальний лідер

Неформальні лідери— це члени групи, які офіційно не мають керівної посади, але через своїх особистісних якостей, життєвого досвіду і поведінки зайняли особливе положення— лідерське. Істотні фактори, що визначають можливість неформального лідерства включають: вік, посада, професійні знання та вміння, психологію особистості, особистісні якості, з яких головні— компетентність і чуйність, визнання групою.

Неформальний лідер отримує від групи владні повноваження в прийнятті рішень і розпорядженні ресурсами. У своїй діяльності він робить головну ставку на людей і взаємовідносини між ними. Принципова відмінність неформального лідера від керівника формальної функціональної або виробничої групи полягає в підтримці формального керівника адміністративною системою за допомогою внутрішніх нормативних документів (положення, інструкції, правила, регламенти).

Неформальний лідер спирається на свій авторитет і міжособистісні відносини, а не на офіційні владні повноваження.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!